1. Gebruiksvoorwaarden website

Gebruikers die informatie (anders dan persoonlijke informatie) aan Yaf Groupe bvba verstrekken, verklaren Yaf Groupe bvba alle overdraagbare rechten met betrekking tot dergelijke informatie te verlenen en Yaf Groupe bvba te machtigen om de informatie te gebruiken die zij nodig acht. Internetgebruikers garanderen dat de verstrekte informatie geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden of andere toepasselijke wetgeving.
Yaf Groupe bvba kan de aard van de services en / of voorwaarden voor het gebruik van de website op elk gewenst moment zonder kennisgeving beëindigen of wijzigen. Het gebruik van de website en de gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht.

2. Gegevensbescherming

Yaf Groupe bvba kan informatie over de internetgebruiker verzamelen, zoals de naam, functie, professionele contactgegevens, e-mailadressen en dergelijke, om hem te helpen in geval of een verzoek of om contact met hem op te nemen of om speciale promoties of communicatie. Wanneer de gebruiker een vragenlijst / formulier op de website invult of wanneer de gebruiker een e-mail naar Yaf Groupe bvba stuurt, wordt de gebruiker geïnformeerd of zijn antwoorden vrijwillig of verplicht zijn. Yaf Groupe bvba garandeert dat alle persoonlijke gegevens die via de website worden verzonden, worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische wetgeving. De gebruiker kan Yaf Groupe bvba vragen om onjuiste gegevens te verwijderen of te corrigeren. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door te schrijven naar het e-mailadres van de contactpersoon.

3. Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst om een website te helpen het gebruik van de site door gebruikers te analyseren. De website maakt gebruik van cookies om de gebruiker te identificeren en te volgen om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteit van de website samen te stellen en om de gebruiker gepersonaliseerde informatie en follow-up te bieden. Daarnaast maakt de website gebruik van Google Analytics, een website-analyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (hierna “Google” genoemd). 

Google Analytics maakt gebruik van cookies. De informatie die door cookies wordt gegenereerd met betrekking tot het gebruik van de website van de gebruiker (inclusief het IP-adres) wordt naar Google verzonden en door laatstgenoemde opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website van de gebruiker te evalueren, evenals om verslag uit te brengen over de website-activiteit voor Yaf Groupe bvba en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer derden dergelijke informatie namens Google verwerken. 

Google zal het IP-adres van de internetgebruiker niet koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt. Standaard staan de meeste webbrowsers (zoals Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari of Opera) het gebruik van cookies toe. 

De internetgebruiker kan zijn webbrowser configureren om cookies te beheren of te voorkomen dat de website cookies op zijn computer plaatst. Als de gebruiker er echter voor kiest om geen cookies te accepteren, kan hij mogelijk niet volledig profiteren van de website

4. Intellectuele eigendom

De lay-out en inhoud van de website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Evenzo worden het ontwerp, de structuur, de navigatie en de compilatie van alle of een deel van de elementen die deel uitmaken van de site beschermd door internationale wetgeving die van toepassing is op intellectuele eigendom. Elke reproductie, weergave, openbaarmaking, distributie, aanpassing, vertaling of aanpassing, gedeeltelijk of volledig, evenals elke overdracht naar andere sites, zelfs voor niet-commerciële doeleinden, ongeacht het gebruikte medium en / of proces, vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van Yaf Groupe bvba. 

Alle gegevens op de website die voor commerciële doeleinden kunnen worden gebruikt, ongeacht de aard, vereisen de voorafgaande schriftelijke toestemming van Yaf Groupe bvba.

Sluit Menu